Администрация


Директор:
Христо Чукурлиев
тел.: 02/8110 379, в. 22092
е-mail: hchukurliev@nbu.bg
офис: корпус 2, офис 209
 

 

Секретар:
Весела Михайлова
тел.: 02/8110 578, в. 22181
e-mail: vmihailova@nbu.bg
офис: корпус 2, офис 218
Приемно време:
9:00 до 17:30 ч.

 

Секретар:
Никол Андреева
тел.: 02/8110 558, в. 22182
e-mail: nandreeva@nbu.bg
офис: корпус 2, офис 218
Приемно време:
9:00 до 17:30 ч.

 

Специалист електронни материали:
Светла Цветанова
тел.: 02/8110 157, в. 22183
e-mail: scvetanova@nbu.bg
офис: корпус 2, офис 218
Приемно време:
9:00 до 17.30 ч.