и.д. Декан

 

 

Гл. ас. д-р Стоян Боев е преподавател в департамент „Информатика“ на Нов български университет. Медалист е от две международни олимпиади по математика, защитава магистърска степен по информатика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и докторска степен по математика в НБУ. Основните му научно-изследователски интереси са в областта на теория на кодирането, крайни геометрии, синтетична геометрия. Води курсове по Дискретна математика, Криптография и Аналитична геометрия. Като член на комисията за извънкласна работа по математика към Министерството на образованието и науката е участвал в подготовката и ръководството на националните отбори по математика. Бил е директор на програмен съвет и зам.-ръководител на департамент „Информатика“, както и член на комисията по качество на НБУ.

 

 

 

 

 

Контакти:

еmail: stoyan@nbu.bg

телефон: 02/8110 106; в. 1106

офис: 106, корпус 1

 

 

Приемно време:

сряда: 11.00 -13.00 ч.

петък: 13.00-15.00 ч.