facebook

Кариерни помагала

КАКВО Е „КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ“

 

Кариерното развитие представлява натрупване на знания, опит, ценности, нагласи и умения по пътя на професионалното усъвършенстване. Значението на „правилната кариера“ се предопределя от влиянието й върху професионалното самочувствие, желанието за развитие през целия живот и подобряването на качеството на живот.


Кариерното консултиране е насочено към развитието на кариерата и включва оценяване и беседване с цел информиране, съветване и планиране. Необходимостта от подобно консултиране  се обуславя от фактори като  нереалистични очаквания, ниска информираност и агресивно информиране, които са сериозни пречки пред избора на подходяща професия.


Центърът за кариерно развитие и обучителни ресурси на Нов български университет предлага кариерно консултиране за кандидат-студенти, студенти и алумни на Университета, които:

  • Искат да разберат повече за себе си;
  • Нуждаят се от насоки в избора на подходяща кариера;
  • Нуждаят се от помощ, за да направят информиран избор за промяна на кариерата;
  • Искат да разберат повече за съставянето на автобиография и мотивационно писмо, за правилното поведение по време на интервю и т.н.

 

Изтеглете Кариерен пътеводител и успейте!

 

Изтеглете бланки за попълване на CV

                                    

CV Български Вариант 1                     CV Английски Вариант 1 

 

                                

 

CV Български Вариант 2                  CV Английски Вариант 1 

 

Ако се чудите какви думи са най-подходящи да опишете себе си, речник на активните глаголи е тук, за да ви помогне!

 

Изтеглете речник на активните глаголи

    

 

Няма най-добра стратегия за писане на мотивационно писмо, но има добри насоки, които да Ви помогнат в изграждането на силно и кратко представяне!

 

Изтеглете бланки за мотивационно писмо                                 Изтеглете пример за добро мотивационно писмо

 

                                                                                                            

 

Контакти:
Нов български университет
ул. Монтевидео №21
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
корпус І, офис 101,
тел: 02/ 81 10 13102/ 81 10 141
e-mail: career@nbu.bg
facebook: CareerDevelopmentCenterNBU