facebook

Боряна Вътова

missing image

Боряна Мургина

Здравеопазване и социална работа

"МП – Езикова и речева патология" - 2017 г.

Логопед, Център за терапия на комуникативни и емоционално – поведенчески нарушения НБУ; Логопедичен център „Мечо Пух