Алумни асоциация (общност)

alumni-asociacia_1050x399_crop_478b24840a

 

Алумни асоциацията на Нов български университет продължава връзката на завършилите студенти (алумни) с Университета.

Нейни членове могат да бъдат настоящи и бивши студенти на НБУ, както и всички, които са били академично обвързани с него. Веднага след създаването на Асоциацията през академичната 2002/2003 година над 100 завършили студенти заявяват желанието си да членуват в нея. Чрез дейността си те допринасят за изграждането на публичния образ на Университета, а с това – и за престижа на своите дипломи.


В НБУ се организират срещи между настоящи и завършили студенти, като тяхното начало се поставя от студентите в бакалавърската и магистърската програми по публична администрация. Резултат от първата среща на алумни е подготовката и подписването на договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за практическо обучение на студенти. Договорът се реализира със съдействието на завършил НБУ студент, работещ в МРРБ.


Дейността на Алумни асоциацията на НБУ е свързана със споделяне на професионален опит от страна на бившите възпитаници, менторство към настоящите студенти, предлагане на стажантски програми и партньорства по различни проекти.


Алумни асоциацията на Нов български университет преследва няколко основни цели:

  • Да подсили връзките и комуникацията между Университета, неговите възпитаници, настоящите студенти и работодателите;
  • Да спомага за представянето на НБУ на национално и международно ниво пред основните заинтересовани страни в полза на Университета и на широката общественост;
  • Да утвърждава и подобрява имиджа на Университета;
  • Да се осъществява ефективна връзка на образованието с бизнеса.

 

За връзка с Алумни-асоциация:
Нов български университет,
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
1618 - София
ул. "Монтевидео" 21,
офис 101, корпус 1
тел.: 02/8110 1318110 141
e-mail: career@nbu.bg