Меню


отпечатай

През есенния и пролетния семестър


Звено

от  понеделник 
до петък

    събота           

      неделя        

Бюро 
"Заемна служба"

8,00-20,00

10,00-16,00

10,00-16,00 

Бюро "Информация за библиотеката"

10,00-17,00

 -

 -

Бюро"Справочно-
библиографска информация"

8,00-20,00

10,00-16,00

10,00-16,00 

Читалня

8,00-20,00

10,00-16,00

10,00-16,00 

Компютърни центрове

8,00-20,00

10,00-16,00

 10,00-16,00

Копирен център 
Xerox

8,00-20,00

10,00-16,00

-

Копирен център 
Toshiba

8,00-20,00

10,00-16,00

10,00-16,00