отпечатай

Почетни доктори на Нов български университет

 

Нов български университет удостоява със званието "Почетен доктор на Нов български университет" личности  със световнозначими постижения в областта на науката, културата и човешките отношения и развитието на университетското образование, с личен принос за Нов български университет.

 

 

 

EX  CONSILIO  SUO  ACADEMICO

 

STATUIT DECREVITQUE:

 

TITULUS

 

DOCTORUM HONORIS CAUSA

 

UNIVERSITATIS BULGARICAE NOVAE


проф. Маркхам Гелер


проф. Серж Воликов


Н. Пр. Ив Сен-Жур


Н. Пр. Джан Батиста Кампаньола


Проф. д-р Райнер Бишоф


проф. д-р Алешандре Вейга


Проф. д-р Инголф Пернис


Д-р Катрин Лалюмиер


Проф. Ричърд Паркинсън


Проф. Серджо Микели


Проф. Жил Липовецки


Проф. Клаус Рот


Проф. Жан-Пиер Вернан


Проф. Александрос Лагопулос


Проф. Джеймс Маклеланд


Проф. Паскал Перино


Проф. Алфред Келерман


Джефри Елман


Стив Форбс


Проф. Кшищов Зануси


Проф. Ееро Тарасти


Проф. Герард Хендрик Хофстеде


проф. Вера Мутафчиева


Лорд Ралф Дарендорф


Сър Джон Даниел


Проф. Волфганг Изер


Милчо Левиев


Проф. Райна Кабаиванска


проф. д-р Елизабет Бейтс


Проф. Рандал Бейкър


проф. Антонио де Албукерке де Суза Лара


Проф. Томас Сибиък


проф. Уго Воли


Н. Пр. Джефри Кийтинг


Проф. Асен Баликси


Проф. Антонио Панаино


Проф. арх. Даниел Либескинд


Маестро Енио Мориконе
 

 • проф. Маркхам Гелер
 • проф. Серж Воликов
 • Н. Пр. Ив Сен-Жур
 • Н. Пр. Джан Батиста Кампаньола
 • проф. д-р Райнер Бишоф
 • проф. д-р Алешандре Вейга
 • Проф. д-р Инголф Пернис
 • Д-р Катрин Лалюмиер
 • Проф. Ричърд Паркинсън
 • Серджо Микели
 • Жил Липовецки
 • проф.д-р Клаус Рот
 • проф. Жан-Пиер Вернан
 • проф. Александрос Лагопулос
 • проф.Джеймс Маклеланд
 • проф. Паскал Перино
 • проф. Алфред Келерман
 • проф. Джефри Елман
 • Стийв Форбс
 • Кшищоф Зануси
 • проф. Ееро Тарасти
 • проф. Герард Хофстеде
 • проф. Вера Мутафчиева, дн
 • Лорд Ралф Дарендорф
 • Сър Джон Даниел
 • проф. Волфганг Изер
 • проф. Милчо Левиев
 • проф. Райна Кабаиванска
 • проф. д-р Елизабет Бейтс
 • проф. д-р Рандал Бейкър
 • Антонио де Суза Лара
 • проф. д-р Томас Сибиък
 • проф. Уго Воли
 • Н. Пр. Джефри Кийтинг
 • проф. Асен Баликси
 • проф. Антонио Панаино
 • проф. арх. Даниел Либескинд
 • Маестро Енио Мориконе