Календар

Календар 2016 / 2017

Календарът на академичната година предоставя точна информация за учебния процес през пролетния и есенния семестър, за сроковете за записване и заплащане, за консултациите и текущото оценяване на студентите, които се обучават дистанционно, кога са сесиите и ваканциите, както и информира за всички дати, организиращи обучението в НБУ.

 

 

 

Есенен семестър

Пролетен семестър

Записване 13.06.2016 - 11.09.2016
Записване с % увеличение
 • 12.09.2016 - 09.10.2016 / +5 %
 • 10.10.2016 - 06.11.2016 / +10 %
 • 07.11.2016 - 04.12.2016 / +15 %
 • 05.12.2016 - 01.01.2017 / +20 %
 • 02.01.2017 - 22.01.2017 / +25 %
 • 23.01.2017 - 19.02.2017 / +30 %
 • от 20.02.2017 - 50% увеличение
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 01.10.2016 - 24.01.2017
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 01.10.2016 - 20.11.2016

 


Оценяване след семестъра - сесия

редовно обучение

дистанционно обучение

 

 

 

 

25.01.2017 - 17.02.2017

03.12.2016 - 22.01-2017

 

Ваканция 

Коледна

Междусеместриална

редовно обучение

дистанционно обучение


24.12.2016 - 01.01.201718.02.2017 - 26.02.2017

23.01.2017 - 26.02.2017

Компенсиране на учебни занятия

01.11.2016 (вторник) на 23.01.2017 понеделник)
08.12.2016 (четвъртък) на 24.01.2016 (вторник)
02.01.2017 (понеделник) на 15.01.2017 (неделя)

Летен семестър

Продължителност 20.07.2017 - 29.09.2017

Записване за семестъра перманентно

Оценяване след семестрите 25.09.2017 - 29.09.2017

Записване 09.01.2017 - 05.02.2017
Записване с % увеличение
 • 06.02.2017 - 05.03.2017 / +5 %
 • 06.03.2017 - 02.04.2017 / +10 %
 • 03.04.2017 - 30.04.2017 / +15 %
 • 01.05.2017 - 28.05.2017 / +20 %
 • 29.05.2017 - 18.06.2017 / +25 %
 • 19.06.2017 - 16.07.2017 / +30 %
 • от 17.07.2017 - 50%
Лекции и текущо оценяване - редовно обучение 27.02.2017 - 19.06.2017
Консултации и текущо оценяване - дистанционно обучение 04.03.2017 - 14.05.2017

 

Подготовка за оценяване след семестъра

Оценяване след семестъра - сесия

редовно обучение

дистанционно обучение

 

 

21.06.2017 - 25.06.2017

 

26.06.2017 - 14.07.2017

27.05.2017 - 25.06.2017

Ваканция - Великденска

14.04.2017 - 17.04.2017
Компенсиране на учебни занятия

03.03.2017 (петък) на 15.06.2017 (четвъртък)
01.05. 2017 (понеделник) на 13.06.2017 (вторник)
06.05.2017 (събота) на 19.06.2017 (понеделник)
08.05.2017 (понеделник) на 20.06.2017 (вторник)
24.05.2017 (сряда) на 14.06.2017 (сряда)

Летен семестър

Продължителност 20.07.2017 - 29.09.2017

Записване за семестъра перманентно

Оценяване след семестрите 25.09.2017 - 29.09.2017

Прикачени файлове